2.1 Otvorenie a Ukončenie Excelu
Prepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Začneme veľmi zľahka. Na ploche máme tri súbory. Excelovský súbor vyzerá takto – dokument s tabuľkou a v ľavom hornom rohu zelené X. Vedľa neho som pre ukážku nechal PowerPointovský súbor. Červené P v pravom dolnom rohu a posledným je Word s modrým dvojitým W. Excel sa používa na tabuľky, PowerPoint na prezentácie a Word na dokumenty a texty. Ďalsím najpoužívanejším programom z balíka Office je Outlook ktorý sa používa na e-maily.
Vždy keď potrebujete pracovať s Excelom ho musíte samozrejme najprv zapnúť. Môžete použiť viacero spôsobov. Najjednoduchším je, že dva krát kliknete na súbor a otvorí sa vám Excel. Teraz nachvílu zavriem Excel pomocou krížika v pravom hornom rohu.
Takýto súbor si viete veľmi rýchlo vytvoriť tým, že kliknete pravým tlačidlom niekam na prázdnu plochu, či už pracovná plocha alebo plocha nejakého adresára. Zobrazí sa menu, z ponuky vyberte nový a pracovný hárok programu Microsoft Excel. Súbor si môžete priamo premenovať, ja mu dám názov napríklad test a potvrdím enterom.. Pokiaľ máte súbor označený ako ho mám ja teraz, môžete priamo stlačiť klávesu enter a súbor sa vám hneď otvorí. Excel opäť zavriem, aby sme si ukázali ešte jeden spôsob.
Kliknem na ponuku štart vyberiem všetky programy, nájdem zložku Microsoft Office a vyberiem Excel.
Tí, čo máte radi klávesnice môžete otvoriť ponuku štart, tým že stlačíte tlačidlo štart na klévesnici, nachádza sa hneď vedľa klávesy control no na starších klávesniciach ho nenájdete. Kurzor, kde píšete je automaticky nastavený do vyhľadávania. Napíšeme Excel a všimnite si, keď píšem do vyhľadávania Windows 7 sa snaží odhadnúť, čo hľadám a ponúka mi priebežné výsledky. Napísal som E a už mám Excel v ponuke hneď ako prvý. Vy však môžete mať na samom vrchu aj iný program ktorý začína na E-čko. Samozrejme môžete dopísať celý názov. Kliknem na Excel a otvorí sa.
Tentokrát nechám Excel otvorený, pretože teraz sa naučíme pracovať s oknami. V pravom hornom rohu máme tieto tri tlačidlá. Krížikom Excel zatvoríme to sme sa už naučili. Ak sme však Excel otvorili a zmenili nejaké údaje. Napríklad vpíšem do nejakej bunky niečo a chceme Excel zavrieť. Excel nás upozorní, že boli v súbore vykonané nejaké zmeny a dá mi ponuku, či si má tieto zmeny zapamätať. Buď chcem tieto zmeny uložiť alebo ich nechcem uloziť. V obidvoch týchto prípadoch sa Excel zavrie. Alebo tretia možnosť, kedy sa Excel nezavrie, ani sa neuložia zmeny, ale budeme môcť s Excelom ďalej pracovať. Takže zvolím si tretiu možnosť.
Častokrát sa nám stane, že počas práce budeme potrebovať pracovať aj s inými programami. Okno Excelu môžem jednoducho minimalizovať týmto tlačidlom. Excel sa schová na panel úloh tu dole. Môžeme si porobiť iné veci a cez tento panel si ho môžeme kedykoľvek naspäť obnoviť.
Ak potrebujeme pracovať s viacerými programami súčasne, ja si napríklad otvorím ešte Chrome, čo je môj internetový prehliadač, môžeme sa prepínať medzi nimi pomocou klávesovej skratky alt+tab. Takže podržte alt a stlačte tabulátor. Okno sa vám prepne z jedného programu do druhého.
Ďalšou možnosťou je, že si okno Excelu zmenšíte. To sa robí týmto tlačidlom. Zároveň môžem zmeniť veľkosť okna tým, že chytíme za okraj, všimnite si, že kurzor sa zmeni, keď prejdeme myšou na okraj Excelu. Chytíme a ťaháme. Keď chytíme za roh, môžeme naraz zmeniť aj šírku aj výšku. Takže lepšie je vždy chytať okná za rohy. Častokrát sa vám stane, že budete potrebovať naraz pracovať s dvoma programami, napríklad budete potrebovať prepisovať niečo z internetu do Wordu alebo potrebujete skopírovať z nejakého obrázku údaje do Excelovskej tabuľky a pod. Označte si jedno okno podržte tlačidlo štart na klávesnici a stlačte šípku vľavo. Okno sa teraz natiahlo presne na ľavú polovicu našej obrazovky. Toto sa dá bohužial len vo Windows 7 takže pokiaľ máte staršiu verziu Windowsu, nebude vám to fungovať.
Teraz si označte druhé okno. V mojom prípade je to Chrome, ale môžete namiesto neho skúsiť to isté s nejakým priečinkom alebo kľudne aj iným programom, ak chcete podržte štart a stlačte šípku vpravo. Tadaaa máme dve okná otvorené naraz a presne natiahnuté, aby zakrývali celý náš monitor. Keď ich chcete dať do pôvodného stavu stačí, ze chytíte za hornú lištu a potiahnete kam potrebujete. Druhá moznosť je, že oznazčíte okno a stlačíte štart a šípku dole. Podobne štart a šípka hore vám okno maximalizuje takže natiahne na celú plochu nielen na polovicu vášho monitora. Podobne to funguje aj s myšou. Keď presuniete okno na úplne ľavý kraj obrazovky a pustíte tlačidlo myši, okno sa vám natiahne presne na ľavú časť monitora, podobne to funguje aj doprava. A ak presuniete okno na samý vrch, okno sa maximalizuje na celý váš monitor.
Ak pracujete s Excelom alebo aj s nejakým iným programom veľmi čatso, môžete si ho pripnúť na spodný panel. Aj toto bohužial funguje len vo Windows 7. Pravým tlačidlom myši kliknite na Excel a vyberte z ponuky pripnúť. Keď teraz zavriete Excel všimnite si, že zostane stále na spodnom paneli a môžte ho znova jednoducho otvoriť. Ak ho už tam nepotrebujete alebo nechcete mať tak znova kliknite pravým a vyberte zrusiť pripnutie.
Toľko základné veci a teraz sa poďme pozrieť na samotný Excel.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: