2.2 Pracovné Prostredie
Prepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Mám otvorený súbor 2.2 pracovné prostredie. Ak ste úplný začiatočník, tak na prvý pohľad sa vám Excel musí zdať ako naozaj veľmi zložitý program. Je to sčasti pravda a sčasti nie. V Exceli je veľmi veľa funkcií, tlačidiel, záložiek a kariet, ale všetko je rozmiestnené intuitívne stači si len trošičku na to zvyknúť. Samozrejme nebude vám staciť len pozrieť si tento kurz, budete musieť skúšať a trénovať si všetko na vlastnej koži, pretože vtedy sa naučíte najviac. Veľkou výhodou balíka office je, že keď sa naučíte pracovať s jedným programom teda napríklad s Excelom, budú sa vám ľahšie uciť aj ostatné programy z balíka office ako Word, PowerPoint alebo Outlook, pretože ich ovládanie je veľmi podobné.
Stred Excelu zaberá táto, najväčšia plocha, kde je umiestnená tabuľka takže nejaká hromada riadkov a stlpcov. Excel je tabuľkový program, ciže či chcete či nie, základom bude práca s tabuľkami. Každá tabuľka je zložená z takýchto malých obdlžnikov, ktoré sa v Exceli nazývajú bunky. Keď kliknete na nejakú bunku označia sa vám, v ktorom riadku a stlpci sa nachádza. Všimnite si, že každý stlpec je označený písmenom abecedy a každý riadok číslom. Takže toto je bunka J16.
Medzi stlpcami sa presúvame pomocou tejto lišty v pravom dolnom rohu. Ďalej sa pomocou lišty nepohneme, ale na koncoch sú tieto dve tlačidlá, ktoré nám umožnia sa posunúť ďalej. Keď skončí celá abeceda ďalej máme bunky aa, ab ac a tak ďalej. Keď sa minú všetky dvojice písmen nasledujú trojice takže máte naozaj veľkú tabuľku a nemusíte sa báť, že nebudete mať dostatok priestoru pre svoje údaje.
Ideme naspäť. Podobne to funguje aj s riadkami. Ak by ste sa náhodou pokúšali zistiť takýmto spôsobom koľko je stĺpcov a riadkov v Exceli tak vám uľahčím prácu. Excel má vyše milióna riadkov a vyše 60000 stĺpcov.
Ak sa potrebujete dostať rýchlo na nejakú bunku, môžete použiť aj túto kolonku. Všimnite si, že zobrazuje vždy pozíciu práve označenej bunky takže napríklad teraz mám označenú bunku J16. Vpíšem inú hodnutu. Napríklad C11, potvrdím a automaticky sa mi označí táto bunka.
Pri práci s Excelom budete potrebovať niekedy približovať a odďalovať tabuľku s ktorou pracujete. Ak máte problém so zrakom alebo ak máte veľmi dlhú tabuľku a jej časť je skrytá a potrebujete ju vidieť celú. To sa robí pomocou tejto spodnej časti. Chytím túto ikonku v tvare päťuholníka a môžem približovať a odďalovať. Toto percento mi vraví na koľko mám text priblížený. Štandardne sa pracuje pri 100%. Viac ako 100% je text priblížený alebo zväčšený a menej ako 100 % budete mať text oddialený čiže menší. Môžete použiť aj plusko a mínusko na koncoch a keď kliknete na ukazovateľ s percentami zobrazí sa takéto okno a môžete priamo urciť priblíženie alebo oddialenie. Ak zvol¬íte poslednú možnosť môžete sami vpísať nejaku honotu. Napríklad 140% a tabuľka sa vám priblíži. Treťou a najjednoduchšou možnosťou, ktorú ja používam najčastejšie je, že podržíte klávesu control a pohybujete koliečkom vašej myši. Podobne to funguje aj v iných programoch vo Windowse. Napríklad, keď si prezeráte internet a potrebujete niečo priblížit. Jednoducho podržíte control a scrolujete pomocou koliečka na myši. Môžeme si to ukázať napríklad na Chrome. Otvorím slovenskú stránku Googlu, a ak neviem niečo prečítať, podržím control a koliečkom myši si text priblížim. Štandardnú veľkosť si naspäť nastavím tým, že stlačím control a nulu.
Vráťme sa však do Excelu. Ďalším zaujímavým prvkom je stavový riadok tu dole. Ten obsahuje viaceré funkcie. Vľavo dole vidíme, že Excel je pripravený pre prácu. Pri prepisovaní buniek sa toto tlačidlo zmení na zadanie. Ďalšou funkciou stavového riadku je, že vám vie rýchlo zobraziť základné výpočty. Keď označím viaceré bunky s nejakými hodnotami. Bunky označím tak, že podržím myš a ťahám po viacerých bunkách. Napríklad môžem si označiť celý január. Na stavovom riadku môžem okamžite vidieť základné výpočty pre bunky, ktoré mám označené. Takže priemer označených čísel, počet označených buniek označil som osem buniek a ich celkový súčet. Stavový riadok sa dá ľahko upravovať tým, že na voľné miesto kliknem pravým tlačidlom myši a určím, čo má byť zobrazené a čo nie. Ak potrebuje často hľadať minimum alebo maximum alebo potrebujete vidieť, či máte zapnutý caps lock na klávesnici to je automatické písanie veľkých písmen a sú tu samozrejme aj mnohé ďalšie možnosti.

  • Jozef Brédik 8.3. 2014

    Pekné , rýchle a hlavne zrozumiteľné bez akýchkoľvek zbytočných “omáčok”

    Odpovedať
Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: