2.4 Karty a Pásy
Prepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Možno poznáte pravidlo 80-20, ktoré sa častokrát uplatňuje napríklad v ekonomike, time managemente, čiže manažmente času a podobne. Toto pravidlo hovorí, že len 20% niečoho nám môže tvoriť až 80% celku. Napríklad 20% zákazníkov väčšinou tvorí 80% zisku firmy. Ostatní zákaznici nie sú až tak dôležití podobne 20% vášho času vyprodukujete 80% hodnoty. Zvyšný váš čas nie je až tak efektivne využitý. Podobne platí toto pravidlo aj v Exceli a to s tlačidlami. Excel obsahuje nespočetné množstvo tlačidiel, ale štandardne budete používať len veľmi malú časť. Ja vás však naučím ďaleko viac aj keď mnohé veci budete využívať pomenej, niekedy sú aj tie potrebné.
Experti z Microsoftu si dali za úlohu skúmať ako ľudia používajú Excel, na čo všetko klikajú, ako často to robia a v akom poradí. Záver výskumu bol taký, že najefektívnejšie by bolo vytvoriť pásy s tlačidlami. Pásy boli uvedené do balíka Office od verzie 2007 ciže pokiaľ ste doteraz pracovali so staršími verziami Officu 97 alebo 2003 tak bude to pre vás niečo nové na čo si budete musieť zvyknuť. Vo vrchnej časti Excelu máte osem kariet medzi ktorými sa môžete prepínať. Všimnite si , že všetky tlačidlá na páse sa zmenia, keď sa prepínate medzi jednotlivými kartami. Prepnem sa späť do karty domov. Prvá karta, ktorá je súbor je špeciálna a vysvetlime si ju až v ďalšej lekcii. Takže na páse máme tlačidlá tematicky rozdelené do rôznych skupín. Názov skupiny vidíte tu dole a medzi skupinami sú takéto oddeľovacie pásiky pre ľahsiu orientáciu.
Teraz si veľmi v skratke predstavíme jednotlivé karty. Takže s kartou domov budete pracovať asi najčastejšie. Sú na nej tlačidlá, ktoré vám pomôžu predovšetkým formátovať tabuľku. Takže môžete napríklad kopírovať a vkladať údaje. Meniť písmo, veľkosť, farby, zarovnávanie. Formátovať čísla, či je v bunke zapísané percento, číslo alebo hodnota peňazí v eurách alebo českých korunách a podobne. Štýly tabuliek a ďalšie funkcie. Nebojte sa všetko si vysvetlíme neskôr.
Druhá karta je karta vložiť. S ňou budeme pracovať, keď budeme potrebovať niečo vkladať. Vkladať môžeme napríklad tabuľky, ilustrácie ako obrázky, rôzne tvary, screenshoty, grafy, krivky, linky, hlavičky a päty symboly a podobne. Takže ešte raz, vždy keď budeme potrebovať niečo do Excelu vloziť, pôjdeme na túto kartu.
Treťou v poradí je karta rozloženie strany. Tú budeme využívať predovšetkým, keď budeme Excelovský súbor tlačiť na tlačiarni. Na tejto karte si budete môcť napríklad nastaviť okraje, orientáciu dokumentu čiže, či sa bude tlačiť vaša tabuľka alebo graf po šírke alebo výške papiera. Či chcete vytlačiť aj nadpisy a zobraziť mriežku pri tlačení a podobne.
Na štvrtej karte sú vzorce. Ako nám už samotný názov napovedá tu budeme pracovať so vzorcami. Nebudete ju používať až tak často, dá sa jej vo veľkej miere vyhnúť pokiaľ vzorce poznáte alebo budete potrebovať len tie základné. Vzorce sa do buniek dajú vpisovať aj ručne, ale to si ukážeme neskôr.
Piata karta, ktorá sa nazýva údaje slúži pre získavanie dát z externých programov a pre analýzu dát. Triedenie dát a podobne. Napríklad predstavte si, že máte dlhú tabuľku a chcete si svoje údaje jedným klikom roztriediť od najväčšieho po najmenší alebo od a po z, alebo si tieto údaje vyfiltrovať na základe nejakých kriterií, odstrániť duplicitné údaje a mnoho mnoho ďalšieho.
Na karte posúdiť je napríklad controla pravopisu a ďalšie tlačidlá, ktoré vám pomôžu pri väčších súboroch, keď potrebujete pracovť na jednom súbore viacerí alebo dokonca celý tím ľudí. Dajú sa tu zabezpecovať Excelovské súbory, aby ich nejaká nežiadaná osoba nemohla otvoriť alebo prezerať. Dajú sa samozrejme zabezpeciť aj jednotlivé bunky, ak nechcete aby sa dali prepisovať a podobne.
Dostali sme sa k poslednej karte a tú použijete, keď si budete chcieť nastaviť ako bude váš Excel vyzerať. Dá sa tu priblizovať dokument podobne ako v spodnom paneli, môžete si zakliknúť, či chcete zobraziť mriežku, máte tu tlačidlo na tvorbu makier a niekoľko ďalších vecí.
Nemusíte sa vôbec báť. Vyzerá, že toho je naozaj veľa. My si však postupne prejdeme veľkú časť týhto tlačidiel a ukážeme si na príkladoch aj ich praktické využitie .

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: