2.3 Práca s PriečinkamiPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Povedzme, že všetky kontakty, čo sme chceli, máme porobené, a aj vizitky sa nám páčia. Teraz by sme si mohli naše kontakty aj nejako logicky zoradiť. Ak sa lepšie pozrieme na naše kontakty, môžeme vidieť, že tu máme také dva základné typy kontaktov – „Politikov“ a „Celebrity“.
Už som spomínal, že na navigačnej tabli sa nachádzajú priečinky. Navrhnuté kontakty necháme tak. A ako vidíte, všetky kontakty máme teraz v priečinku „Kontakty“.
Vytvorím si nový priečinok, kliknem pravým tlačidlom myši na kontakty a zvolím „Nový priečinok“. Zadáme názov „Politici“. Priečinok bude obsahovať kontakty, to je jasné a vytvorí sa v kontaktoch, takže tu.
Keď sa prepnem na „Nový priečinok“, vidíme, že zatiaľ je prázdny. Idem teda späť do kontaktov a mal by som myšou vybrať všetky kontakty, ktoré by mohli mať niečo spoločné s politikou. Dáme si teda rýchlokurz označovania.
Keď klikáte myšou na kontakty, stále budete mať označený len jeden kontakt. Pokiaľ potrebujete označiť viacero kontaktov, označte si prvý kontakt, podržte klávesu „Shift“ a kliknite na posled-ný kontakt. Označia sa vám všetky kontakty medzi prvým a posledným.
Takže ešte raz. Označím si prvý kontakt, podržím klávesu „Shift“ a kliknem na posledný kontakt a mám označené všetky tieto kontakty. Ak chcem označiť všetky kontakty, tak najjednoduchšie je použiť klávesovú skratku „Control a A“. Takže mám označený hocijaký kontakt, podržím „Control“ a „Stlačím A“ ako Adam. Označili sa mi všetky kontakty.
V mojom prípade mi však ani Shift, ani Control A nepomôžu, pretože ja potrebujem označiť individuálne kontakty, ktoré sú porozhadzované.

Označím si prvý kontakt myšou, podržím klávesu „Control“ a klikám na všetky kontakty,
čo potrebujem. Biki Burinda, Milan Gašparkovič, Dalibor Ibšic, Miki Ikloš, Pela Pugár, Rikhard Sulikus a Norbert Ficko.
Teraz, keď mám kontakty označené, chytím jeden z označených kontaktov myšou a presuniem ho do priečinka „Politici“. Z priečinka „Kontakty“ nám všetky tieto kontakty zmizli a teraz ich budem mať v priečinku „Politici“.
Kontakty, ktoré nepotrebujem, môžem samozrejme kedykoľvek zmazať. Označím kontakt, alebo môžete označiť aj viacero kontaktov, to sme sa už naučili pomocou Shiftu, Controlu alebo Control A.

Ak chcete označiť úplne všetky kontakty, opäť máme tri možnosti.
Buď kliknem na karte „Domov“ na „Odstrániť“. Alebo kliknem pravým na označený kontakt a zvolím „Odstrániť“. Alebo jednoducho stlačím klávesu „Delete“. A kontakt sa zmazal.

Ak potrebujem priečinok premenovať, stačí, že naň kliknem pravým tlačidlom a zvolím „Premenovať“ a už len napíšem nový názov, napríklad „Štátna správa“ a potvrdím „Enterom“. Priečinok sa premenoval.

Podobným spôsobom môžete celý priečinok aj vymazať. Vymažú sa však aj všetky kontakty, ktoré sa v ňom nachádzajú, takže predtým, než budete nejaký priečinok mazať, premiestnite si všetky kontakty do iného priečinka. Priečinky sa dajú aj pekne zoradiť. „Štátnu správu“ chcem mať prvú. Chytím priečinok a potiahnem nahor. „Celebrity“ chcem mať ako druhé. Chytím a potiahnem tiež nahor.
Tak, to by bolo ku priečinkom asi všetko. V nasledujúcej lekcii si ukážeme, ako sa vytvárajú skupiny kontaktov.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: