2.1 Otvorenie a Ukončenie PowerPointuPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

PowerPoint, podobne ako aj iné programy, sa dá otvoriť vo Windowse niekoľkými spôsobmi. PowerPointovský súbor spoznáte podľa takejto ikonky. Ak máte niekde PowerPointovský súbor, či už na pracovnej ploche, toto je pracovná plocha, alebo v nejakom adresári, na dvdčku alebo USB kľúči, môžete naň kliknúť dvakrát po sebe ľavým tlačidlom myši a súbor sa otvorí.
Zatiaľ PowerPoint zavriem.

Teraz sme otvárali konkrétny súbor s prezentáciou. Ak však chcete vytvoriť novú prezentáciu v PowerPointe, tak musíte kliknúť na ponuku „Štart“. A vo všetkých programoch.
Nájdeme Microsoft Office. A klikli by sme na PowerPoint.
Xxxx môžete však použiť aj vyhľadávanie v ponuke štart.
Odkliknem sa preč.

Opäť idem do ponuky „Štart“ a sem do tejto ikonky začnem písať PowerPoint.
A kliknem na PowerPoint. Vytvorila sa mi nová prezentácia, na ktorej môžem pracovať a neskôr, ak budem chcieť, si ju môžem aj uložiť na disk vo forme súbora.
Vpravo hore sú tri tlačidlá, ktoré fungujú rovnako aj v iných programoch vo Windowse. Krížikom PowerPoint zavriem.

Podtržníkom si okno minimalizujem na tento panel a opäť si ho môžem kedykoľvek vrátiť naspäť. Xxxxxx a týmto tlačidlom si viem okno zmenšiť. Takže, buď mi zakrýva celý monitor alebo len časť. Zmenšené okno si môžeme kamkoľvek presunúť. Alebo, ak chytím za hrany, môžem zmeniť šírku…….výšku……..alebo oboje naraz, pokiaľ chytím okno za roh.
Toľko k základným veciam a teraz si môžeme ísť pozrieť. čo všetko v PowerPointe nájdeme.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: