2.2 Karty a PásyPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Pracovné prostredie PowerPointu ma opäť veľa spoločného s ostatnými programami z balíka Office. Pokiaľ už viete pracovať s niektorým programom z Office, tak by ste nemali mať problém rýchlo sa v PowerPointe zorientovať.
Vľavo hore sú tlačidlá rýchleho prístupu, ktoré si ukážeme neskôr.
Pod nimi sú jednotlivé karty. Ak ste nemenili žiadne nastavenia, tak by ste ich tu mali mať spolu osem.

Prvá karta je špeciálna – karta „Súbor“. Tu si ukážeme celú v ďalšej lekcii. Na každej z týchto kariet sa nachádzajú rozličné tlačidlá v tejto ploche, ktorá sa volá „Pás s nástrojmi“. Tlačidlá
sú zoradené do skupín. Tu dole je názov skupiny a každá skupina je oddelená zvislou čiarou.
Pri niektorých tlačidlách je šípka. To znamená, že sa dá rozkliknúť a nájdete tam viacej možností. Xxxxx pri niektorých názvoch skupín sú takéto tlačidlá. Nimi si môžete rozkliknúť tzv. kontexto-vú ponuku, kde máte opäť ďalšie možnosti.

Väčšinu času budete používať kartu „Domov“. Sú na nej tlačidlá, pomocou ktorých môžete pridávať a meniť snímky, formátovať písmo, pracovať s odsekmi alebo kresliť rôzne objekty.

Druhá v poradí je karta „Vložiť“. Pomocou karty „Vložiť“ budete vkladať rozličné objekty,
ako obrázky, tabuľky, snímky, grafy, videa, zvuky a mnohé iné. Chceme, aby boli naše prezentá-cie aj vizuálne zaujímavé. Takže okrem samotného textu budeme chcieť našou prezentáciou zaujať aj rozličnými objektmi.

Na ďalšej karte „Návrh“ máme motívy a nastavenie strany.

Na karte „Prechody“ nájdete prechody, to je celkom logické. Čo to vlastne, ale prechod je. Keď spúšťate prezentáciu, tak medzi jednotlivými snímkami…..toto sú snímky, alebo po anglicky sa nazývajú „Slidy“. Medzi nimi môžu byť prechody, takže, keď prejdem na ďalšiu snímku, budem mať peknú vizualizáciu, napríklad, že sa snímka otočí, alebo zmizne a pomaly sa objaví ďalšia snímka.

Podobne fungujú aj „Animácie“. Animácie to však robia s jednotlivými objektmi. Takže
na jednej snímke najprv príde nadpis a potom postupne budete odkrývať ďalšie texty alebo obrázky. Toto všetko môže byť pekne rozanimované.

Na karte „Prezentácia“ môžete nastaviť monitory pri prezentácii. Alebo môžete vašu prezentáciu spustiť. A sú tu aj ďalšie nastavenia.

Karta „Posúdiť“ v PowerPointe nie je až tak veľmi dôležitá. „Komentáre“ sa v PowerPointe nevyužívajú až tak často, to je skôr vecou Wordu. Ale na tejto karte si môžete napríklad skontrolovať pravopisné a gramatické chyby vo svojej prezentácii.

Na poslednej karte máme rozličné zobrazenia prezentácie. Priblíženie, nastavenie farieb, pomoc-ných čiar a mriežky.
NO DOBRE, to by boli karty.

Ďalej, vľavo, máme dve karty. Kartu „Snímky“, na ktorej sú vizuálne zobrazené jednotlivé snímky nasej prezentácie. Snímku, ktorá je označená, vidíme lepšie tu. Ak máme viacero snímok, tak týmito šípkami sa môžeme presúvať dole xxxx a hore.

Ak označíme niektorú inú snímku, tak sa nám zobrazí tu, na tejto hlavnej ploche, ktorá sa nazýva „Tabla snímky“.

Môžeme sa prepnúť na druhú kartu, „Prehľad“, kde sú rozpísané jednotlivé texty všetkých snímok. Tu ich môžeme upraviť, preorganizovať, ale to si ukážeme neskôr.

Ak sa chcete sústrediť na túto hlavnú plochu, kde je snímka a tento panel vám zavadzia, môžete ho zavrieť krížikom a kedykoľvek si ho vrátite naspäť. On sa len, akoby skryje, tu, na kraj.
Spolu s týmto panelom sa mi zároveň skryli aj poznámky ku snímkom. Tie si môžem natiahnuť nazad tu zdola……
Alebo je tu ďalšia možnosť. Toto si vypnem, aby sme to videli priamo v akcii.

Na karte „Zobraziť“ klikneme na normálne. Zobrazil sa mi zároveň aj tento panel a aj poznámky.
Vpravo dole je lupa. Tu si môžem oddialiť snímku, alebo naopak priblížiť, ak potrebujem pracovať na detailoch.
Tu môžete určiť úplne presne priblíženie. Niekoľko možností na výber…..ale môžem prepísať
aj toto číslo.
Teraz mám moju snímku veľmi priblíženú. Týmito tlačidlami sa môžem presúvať. Hore xxxxx dole…..vľavo………….vpravo……………xxxxxxxxxxxxxx, alebo týmito dvojitými šípkami sa presuniem na ďalšie snímky. Opäť si trošičku snímku oddialim. Ja najradšej pracujem pri 100%. Ak chytím za toto tlačidlo, vidím že mám 10 snímok a vidím, na ktorej snímke sa budem nachádzať, ak pustím tlačidlo myši. Takže na siedmej snímke…..

Ďalej tu je niekoľko zobrazení dokumentu. Tie si tiež ukážeme neskôr.

Úplne vľavo dole vidím, koľko je spolu snímok v mojej prezentácii, a na ktorej snímke sa práve nachádzam. Tu vidím, aký motív mám nastavený. Používam takýto krásny zelený motív, ktorý sa volá „Aspekt“. Tu si môžeme nastaviť jazyk a skontrolovať pravopisné chyby.
Tento stavový riadok si môžete prispôsobiť. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši niekam
na prázdne miesto. Mám zaškrtnuté všetky možnosti, ale ak by som napríklad nepoužíval kontrolu pravopisu, tak si ju môžem vypnúť…..alebo opäť zapnúť.

To je pre túto lekciu všetko. Začali sme dosť zhurta, dosť veľa nových vecí. Ako hovorí otec mojej priateľky, musíš začať naplno a pomaly stupňovať tempo.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: