2.3 Karta Súbor



Prepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Prvá karta sa nazýva karta „Súbor“. Keď sa na ňu prepnete myšou, máte úplne nový náhľad. Všetko akoby zmizlo a máme tu nejaké nové možnosti. Späť na snímky a normálnu plochu
sa dostanete, ak stlačíte klávesu „Escape“ alebo sa prekliknete na ktorúkoľvek z ostatných kariet.

„Uložiť“ slúži na uloženie dokumentu, na ktorom práve pracujete. Ak ste v dokumente urobili nejaké zmeny, tie by ste si mali uložiť.
Prepíšem napríklad tento nadpis…….takže zmeny môžem uložiť týmto tlačidlom alebo môžem použiť aj klávesovú skratku „Control S“ ako sedmokráska. Samozrejme to nerobíte zakaždým, keď niečo prepíšete, robí sa to zvyčajne na úplnom konci. A nemusíte sa vôbec báť, ak by ste aj zabudli uložiť dokument a chceli by ste z neho vyliezť von. PowerPoint vás na to upozorní. Nové zmeny môžete uložiť – zmeny sa uložia a PowerPoint sa zavrie. Týmto tlačidlom neuložíte nové zmeny a zároveň zavriete PowerPoint. A posledné tlačidlo neuloží zmeny a zároveň nezavrie PowerPoint. Ja chcem pokračovať v ukazovaní. Takže zvolím zrušiť.

Okrem tlačidla „Uložiť“ tu je ešte aj tlačidlo „Uložiť ako“, ktoré má klávesovú skratku F12.
Ak máte otvorený nový súbor, tak tu budete mať názov „Prezentacia1“ alebo nejaké iné číslo.
Ak ste otvárali už existujúci súbor, tak tu je jeho názov. Ja mám otvorený súbor 1. Tretia karta“Súbor“, ktorý nájdete medzi cvičnými súbormi na DVDcku, ak by ste chceli.
Tlačidlo „Uložiť“ mi uloží zmeny do tohto súboru. „Uložiť ako“ použijem vtedy, ak by som chcel uložiť tieto zmeny do nejakého nového súboru. Zvolím si kam sa má súbor uložiť.
Buď na disku nájdem nejaký adresár alebo si ho môžem uložiť priamo na pracovnej ploche.
Tu napíšem názov nového súboru. Napríklad blud. A kliknem na uložiť. Zavriem PowerPoint. A tu na ploche mám nový súbor.

Ak potrebujem rýchlo otvoriť nový súbor. Môžem to spraviť pomocou skratky „Control a O“….
O ako Oto Vajter…..nalej mi vína, Malvína, nech mám ladidadidadaaaa.
Alebo na otvorenie môžem použiť aj toto tlačidlo. Stačí mi nájsť súbor, ktorý chcem otvoriť.
Ja ho mám na ploche……………aaa to je on.

Ak potrebujem vytvoriť čistú novu prezentáciu, v novom súbore, môžem použiť klávesovú skratku „Control a N“ alebo môžem ísť aj sem….a vybrať niektorú zo šablón alebo prázdnu prezentáciu, ak chcem začať od začiatku.
Teraz, keď mám naotváraných viacero prezentácii, môžem ich zavrieť krížikom…..alebo tu tla-čidlom zavrieť.

V „Naposledy otvorených“, mám rýchly prístup ku súborom, s ktorými som naposledy pracoval. Toto je dobré, napríklad, ak som zabudol, kam som moju prezentáciu uložil. Tie prezentácie, ktoré otvárate často, si môžete pripnúť, aby ste ich mali stále navrchu…..alebo odopnúť.
A tu v pravej časti sú naposledy použité adresáre.

Nájdite „Informácie o dokumente“. Kto ho vytvoril, kedy bol vytvorený, akú ma veľkosť a podobne. Môžete tu nastavovať bezpečnostné povolenia a overovať výskyt problémov.
Pomocou tlačidla „Tlačiť“ budeme tlačiť dokument. „Uložiť a odoslať“, ak potrebujete uložiť zmeny a rýchlo odoslať dokument, napríklad emailom.

„Pomocník“ vám príde vhod, ak si s niečím nebudete vedieť sami poradiť. Otvoríte ho rýchlo aj pomocou klávesy F1. Sem stačí napísať, čo vás trápi. Najlepšie je písať len veci, ktoré súvisia s PowerPointom, napríklad poznámky. A tu máme pár vecí na výber. Je to celkom pekne spracované. Sú tam aj obrázky a postupy. Odporúčam.

Ďalej, tu sú možnosti, kde sú dodatočné nastavenia PowerPointu. Tie si tiež ukážeme v priebehu kurzu. A tlačidlo „Skončiť“ nám ukončí PowerPoint aj všetky súbory, ktoré máme naotvárané. Ak si otvorím viacej súborov. „Control N“, tak týmto ich všetky zavriem.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: