2.5 Otvorenie Novej PrezentáciePrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Už sme si v podstate ukázali, ako sa dá otvoriť nová prezentácia v novom súbore. Avšak sú ešte aj ďalšie spôsoby. Ja používam veľmi často to, že kliknem pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu. Zvolím si názov súboru. Potvrdím „Enterom“ a dva krát kliknem, takže mám otvorenú čistú novú prezentáciu.

Okrem čistých prezentácií si však môžete zvoliť už predvyplenenú šablónu.
Na karte „Súbor“, „Nový“.
Tu máme opäť, okrem čistej prázdnej prezentácie, aj ďalšie šablóny. Môžem si vybrať z diagra-mov, pohľadníc, kníh, kalendárov.
Zvolím napríklad prezentácie, pracovné……..a tu máte niekoľko možností. Mne sa páči marketingový plán. Teraz mi už stačí upraviť jednotlivé snímky tak, ako chcem.
Ja, osobne, predpripravené šablóny nepoužívam, pretože sú na nich veci, ktoré nepotrebujem a musím ich prepisovať.
Mohol by som však takýto súbor použiť na vytvorenie novej šablóny, ktorú bude používať, napríklad, celá moja firma. Pridal by som logo a podobne.
Označím si túto snímku myšou.
Podržím „Shift“ a stlačím klávesu „End“.
Označia sa mi všetky snímky, až po koniec.
Stlačím klávesu „Delete“ a vymažú sa.
Prepíšem názov.
Napríklad na názov……….. z tejto snímky vymažem nadpis…….a aj samotný text……………..
teraz by som takýto súbor mohol uložiť do šablóny, ktorú bude používať celá firma.
Idem do „Uložiť ako“…….
názov „Šablóna pre firmu“
A uložím súbor ako šablóna programu PowerPoint .
To je pptx súbor.
Uložím na ploche ako vždy………………
Je to klasicky súbor, ktorý môžem niekomu poslať a bude ho môcť používať. Šablóny fungujú tak, že keď šablónu otvorím, otvorí sa mi nový súbor prezentácia. Keď niečo zmením, a chcem tento súbor zavrieť, neuložia sa mi zmeny do šablóny, ale PowerPoint bude chcieť vytvoriť nový klasický „pptx“ súbor a spýtaš sa ma, kam ho ma uložiť.

Naučili sme sa dva nové spôsoby, ako si môžete vytvoriť novú PowerPointovskú prezentáciu. Buď kliknete pravým tlačidlom niekam na prázdnu plochu, alebo do priečinka a vytvoríte nový PowerPointovský dokument. Alebo, ak ste v samotnom PowerPointe, tak môžete zvoliť nový……………buď prázdnu prezentáciu alebo niektorú z predvyplnených šablón.

  • Jana Martanovičová 12.3. 2014

    Hutné a výstižné. Jednotlivé lekcie nie sú zdĺhavé.

    Odpovedať
Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: