3.2 Odrážky a ČíslovaniePrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Niektorí rečníci si mýlia PowerPointovské prezentácie s dokumentmi. Prezentácia nie je obyčajná guča nahromadeného textu. Prezentácie sa píšu veľmi často v bodoch.

Toto je príklad zle spravenej snímky. Kopec textu. Ľudia sa nevedia sústrediť na dve veci naraz. Ak dáte veľa textu do snímiek, ľudia ho začnú čítať……to by nebolo až tak zlé, samozrejme.
Zlé je však to, že vy do tej prezentácie samozrejme chcete niečo aj hovoriť, a chcete, aby vás obecenstvo počúvalo. Je oveľa lepšie zhrnúť základné myšlienky v bodoch.

Namiesto takejto snímky, je preto možno lepšie spraviť takúto snímku. Fajčenie je nezdravé. A pokračujem – výskum v Amerike dokázal, že fajčiari sa dožívajú v priemere o 10 rokov menej, ako nefajčiari. Viete si predstaviť, čo všetko človek stihne za 10 rokov? Mohli by ste sa naučiť hrať na hudobný nastroj, venovať sa deťom……bla bla blaaaa a tak ďalej.
V bodoch zhrniem podstatné veci, a hovorím omáčku okolo toho.

Ako teda body vytvárať.
Veľmi jednoduché, PowerPoint je na to prispôsobený, takže, keď pridáme, napríklad, novú obyčajnú snímku a začneme niečo písať, hneď sa mi to dá, akoby do prvého bodu. „Enter“ ma presunie do ďalšieho bodu. Xxxx opäť niečo napíšem…..zase „Enter“.
Označím si to celé myšou a zmažem pomocou „Delete“. Takže, keď začnem písať, automaticky sa mi vytvorí prvý bod. Ak však nechcete písať v bodoch, všimnite si, že na začiatku tu mám vyšednutú bodku, stlačím klávesu „Backspace“….a môžem začať písať. Teraz tu už odrazy nebudú. Tak isto, aj keď stlačím „Enter“.
Mám čistý, holý text. Niekedy sa vám to môže hodiť. Opäť vymažem.

Na karte „Domov“ stlačím toto tlačidlo a dopíšem si nejaké nové texty do odrážok ………….
to je úplné jedno, čo tam bude, pre ukážku nám to stačí
Označím myšou všetko. Alebo ak mám kurzor, niekde v tomto štvoruholníku, môžem použiť skratku „Control a A“, ako Adam. To mi označí celý obsah.
Odrážky môžem vypnúť…..alebo opäť zapnúť.

Zrušiť môžem aj jednotlivé odrážky, tak, že si nastavím kurzor na začiatok a stlačím klávesu „Backspace“. A opäť si odrážku môžem vrátiť späť týmto tlačidlom. xxxxx
Pomocou tejto šípky si môžem zvoliť nejaké iné typy odrážok. Často sa používajú, napríklad tieto štvorce alebo aj fajky.

Tu dole mám viacej možností……. Buď môžem nahrať nejaký obrázok, importovať, ak ho mám uložený niekde na disku, alebo tu, v „Prispôsobiť“, môžete použiť niektoré z typov písma Wingdings, Wingdings 2 alebo Wingdings 3. Sú to rozličné zaujímavé znaky. Môžete použiť, napríklad niektorú zo šipiek…………..

A ešte nakoniec tu môžeme zmeniť farbu odrážok……. Môžete si vybrať čokoľvek……….
Jednotlivé body môžete v PowerPointe presúvať tak, že si ich označíte a myšou prenesiete na inú pozíciu.
Dobre. Odrážky používajte pre zoznam niečoho, pri čom nezáleží na poradí. Ak vám, naopak na poradí týchto bodov záleží, mal by to byť číslovaný zoznam. Napríklad, rozličné postupy niečoho, kapitoly v knihe a podobne.
Označím všetky body a prepneme tieto odrážky ad číslovaný zoznam. Body sa mi automaticky očíslovali. Môžem očíslovanie aj vypnúť, tým istým tlačidlom. A keď si rozkliknem šípku, mám tu ďalšie možnosti číslovania. Čísla, písmená a rímske čísla. Máme živý náhľad, takže vidíme ako bude vyzerať náš výsledok. A tu, v spodnej ponuke, si môžeme opäť zmeniť farbu číslovania.
V tejto kapitole sme sa naučili narábať s odrážkami a číslovaním. Odrážky a číslovanie je základ-ný spôsob, akým sa píše text v prezentáciách.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: