3.5 Kontrola Pravopisu a GramatikyPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Dostali sme sa ku lekcii, kde sa naučíme kontrolovať pravopis a gramatiku. Nastavenia pravopisu a gramatiky robia problémy mnohým ľuďom, ktorí majú nainštalovaných viacero jazykov, ako okrem slovenčiny možno češtinu, maďarčinu, angličtinu alebo nemčinu. Niekedy totižto budete mať aj správny text podčiarknutý červenou, pretože PowerPoint si bude myslieť, že je písaný v inom jazyku a nebude to slovo poznať.

PowerPoint podčiarkuje všetky chyby, ktoré nájde, červenou, napríklad tu. Toto červené podčiarknutie však nebude viditeľné na vytlačenej prezentácii, alebo keď prezentáciu spustíte.

Ak chcete vypnúť automatické podčiarkovanie chýb, choďte do karty „Súbor“ …. „Možnosti“ …..prepnite sa na kartu „Kontrola pravopisu a gramatiky“. A vypnite si automatickú kontrolu pravopisu………podčiarknutie zmizlo. Ja si ho však zapnem, aby sme si ukázali, na čo je to vlastne dobré.

………teraz si otvorím kartu „Posúdiť“……tu je zoznam všetkých jazykov, ktoré PowerPoint pozná. Ja používam slovenčinu a angličtinu. Slovenčinu mam predvolenú.. môžem si predvoliť angličtinu, alebo niektorý jazyk a sem dať odstrániť. Predvolený jazyk sa však odstrániť nedá. Ak potrebujem nejaký iný jazyk, tu si ho zvolím a dám si ho pridať………….
Ok, takže mám slovenčinu a angličtinu. Idem naspäť. Keď chceme kontrolovať pravopis a gramatiku, musíme najprv povedať PowerPointu, že v akom jazyku je písaná naša prezentácia. Ja ju mám momentálne v slovenčine. Keď si však označím tento text, tak tu dole vidím,
že PowerPoint si myslí, že je to písané v angličtine. Kliknem a prestavím si to na slovenčinu.
Tu je však jeden problém. Môžem označovať jednotlivé texty a meniť ich na slovenčinu. Keď však chcem toto spraviť, hromadne pre všetky snímky, tak to nefunguje celkom dobre.
Označím jeden zo snímkov a stlačím „Control a A“, aby sa mi označili všetky….. teraz sa však toto tlačidlo stlačiť nedá. Xxxxxx

Ak chcem nastaviť jednotný jazyk pre všetky texty v dokumente, musím sa prepnúť na túto druhú kartu „Prehľad“. Tu sú všetky texty, túto kartu vám ukážem neskôr. Teraz však kliknem niekam dovnútra, opäť „Control a A“. Všetko je označené. A teraz môžem nastaviť jazyk na slovenčinu ……….
Ak sa nachádza vo vašej prezentácii nejaká chyba, rozpoznáte to tak, že tu vám svieti takáto ikonka knihy s červeným krížikom. Keď ho stlačíte, tak PowerPoint bude postupne prechádzať všetky chyby, ktoré našiel a bude sa vás pýtať, že čo s nimi chcete robiť (ináč na toto môžete použiť aj klávesovú skratku F7). Túto chybu môžete ignorovať, môžete túto chybu ignorovať v celom dokumente, pokiaľ sa nachádza ešte aj na iných miestach. Takisto ju môžete zmeniť
za tento návrh, ktorý nám PowerPoint ponúkol. Alebo zmeniť v celom dokumente. Takto by ste prešli celý dokument. A na konci PowerPoint oznámi, že kontrola bola dokončená.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: