11.1 Záverečný testPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Pomaly, ale isto sa blížime na koniec celého kurzu. Na samý zaver som si pripravil ešte pár praktických príkladov, kde si budete môcť vyskúšať, čo ste sa naučili. Nie je to samozrejme všetko, čo kurz obsahoval, snažil som sa vybrať z každého rožku trošku. V tejto lekcii vám prečítam zadanie úloh, následne si môžete sami vyskúšať, dokončiť tieto úlohy na tomto súbore, ktorý je priložený na DVDcku a potom si môžete pozrieť v nasledujúcej lekcii, ako by som riešil tieto úlohy ja. Pre tých, ktorí pozerajú tento kurz online, je táto lekcia len akýsi príklad,
čo všetko by ste mohli vedieť, ak by ste sa rozhodli zakúpiť si celé DVDcko so všetkými lekciami. Všetky úlohy budete vyplňovať priamo do tohto súboru.

Takže mám otvorený tento súbor. V prvej úlohe mám porovnať tento dokument s názvom 11.1 Test s dokumentom 11.2 Test2, ktorý je tiež priložený na DVDcku. V týchto dvoch dokumentoch je jeden maličký rozdiel, ktorý voľným okom ani nezaznamenáte. Pokúste sa tieto dva dokumen-ty porovnať a nájsť tento rozdiel. Samozrejme, nerobte to ručne, že pôjdete po každom slove, Word má na to funkciu. Stačí nájsť rozdiel, nič ďalej nemusíte robiť .

Druha úloha. Ako vidíte sú tu porobené nejaké zmeny v tomto texte. Zapnite si „Sledovanie zmien“. Prepíšte tento text na TOTO JE TEXT. To je celé, len aby ste si to vyskúšali… potom dajte „Prijať všetky zmeny v dokumente“, okrem tejto poslednej zmeny.

Úloha číslo tri. Nájdite v celom dokumente slovo Peter. V celom dokumente je slovo Peter len raz, musíte nájsť kde. Opäť nie je cieľom, aby ste to hľadali ručne, je na to funkcia a prepíšte Peter na svoje vlastné meno.

Ďalšia úloha. Časť textu je napísaná na zelenom pozadí. Táto celá veta, tento celý odsek a tento riadok. Označte všetky tri časti naraz a vymažte ich.

V piatej úlohe by ste mali na prvej strane pridať prepojenie na tomto texte Office 2010. Prepojenie bude na stránku www.office 2010.sk. , zároveň zmažte to, čo je v zátvorke aj s celou zátvorkou.

V šiestej úlohe by ste mali vytvoriť takúto kvadratickú rovnicu. Táto rovnica sa dá vložiť aj priamo, pretože sa nachádza vo vzoroch rovníc. Ja však chcem, aby ste sa ju pokúsili napísať ručne. Dá sa to, stačí sa trošku potrápiť. Môžete ju vložiť priamo pod túto rovnicu. Toto je podľa mňa asi najťažšia úloha zo všetkých, s tou rovnicou sa musíte trošičku vyhrať, ale keď sa potrá-pite, dá sa to.
V siedmej úlohe musíte preložiť tento text zo slovenčiny do angličtiny. Nevadí, ak neviete
po anglicky, pretože Word vie a preloží vám to sám, máte na to nástroj.

V nasledujúcej úlohe by som potreboval zmeniť písmená v tomto celom odseku na normálne.
Je to písané cele veľkými písmenami. Zmeňte tento odsek tak, aby vety začínali prvým veľkým písmenom a ostatné písmena budú malé.

V tejto úlohe máme v textíku niekde namiesto jednej až dve medzery. Nevieme kde, je to len ťažko vidieť. Keď si zapneme špeciálne znaky, môžeme to vidieť. Napríklad tu…….zmeňte to tak, aby tam, kde sú dve medzery, bola len jedna medzera.

V tomto texte je skryte jedno slovo. Zobrazte ho.

Tu je malá tabuľka niekoľkých jedál, sú tu kategórie, jednotlivé jedlá a hmotnosť tuku, ktorú obsahuje 100g každého jedla. Zoraďte túto tabuľku najprv podľa kategórii, takže najprv budeme mať mäso, potom ryby a na koniec zeleninu. To je klasicky zoradené podľa abecedy a v rámci každej kategórie zoraďte jedlá podľa tukov. Od jedla s najmenej tukom, po jedlo s najviac tukom.

Poďme ďalej. V dokumente máte niekoľko textov, v ktorých je nappíané na konci v zátvorke „Nadpis 1“. Napríklad tento text, tento text. Dajte vyhľadať vety a tieto texty a dajte v nich automaticky zmeniť štýl na „Nadpis 1“.

Vety zadania úloh sú písané červeným písmom, 12tkou písmom, ale je to všetko len normálny štýl. Nájdite všetky tieto texty. Najlepšie ich nájdete, ak budete hľadať texty 12tky, a zmeňte štýl na štýl dvojku.

Tento text je písaný trošičku iným písmom. Horizontálne ho zarovnajte na stred strany a upravte podľa tohto textu, všetky nadpisy 2 v celom dokumente. Takže zmenia farbu, veľkosť a aj zarovnanie.
Všetky nadpisy očíslujte, použite viacúrovňové číslovanie. Takže toto bude nadpis 1, 1.1, 1.2 1.3 a tak ďalej.
Ďalej nastavte riadkovanie všetkých textov v normálnom štýle na 1,5. Momentálne je to nastavene na 1.15.
Nastavte medzeru za odsekom na 6 bodov. Aktuálne je to nastavene na 10 bodov. Nezabudnite zmeniť celý normálny štýl, aby sa zmena prejavila v celom dokumente.

V ďalšej úlohe sa budete hrať s tabulátormi. Tieto údaje sú všetky oddelené tabulátormi. Zarovnajte tieto texty tak, aby číslo začínalo na začiatku. Meno bude začínať na 2 centimetroch, kategória bude končiť na 9 cm a desatinná čiarka týchto čísiel bude zarovnaná na 13,5 cm. Ak správne dokončíte túto úlohu, tak takto nejako tabuľka bude vyzerať………

Poďme nazad. Ďalej tu máme nejaké odrážky, zmeňte tieto odrážky na číslovaný zoznam
a odsaďte tento bod tak, aby začínal v ďalšej úrovni, takže toto budú body hlavnej úrovne a tento bod bude v úrovni pod týmto bodom.
V tejto úlohe musíme nastaviť orámovanie strany. Hrúbka čiary 0.75bodu a bodkovaná čiara. Vzdialenosť orámovania od textu je 15 bodov.
Potom zmeníte motív dokumentu na “Bežný”,teraz je tam nastavený Office. Zmení sa vám trošičku formátovanie písma..
Nastavte okraje dokumentu na stredne…..
Zmeňte orientáciu dokumentu, ale tu je, pozor, malý háčik. Nechajte túto celu úlohu na čisto novej strane a zmente orientáciu len tej jednej strany NA ŠÍRKU. Ostatné strany v dokumente nech sú orientované na výšku.

Tu, v texte, máme citáciu z Hamleta od Wiliama Shakespeara.
To be or not to be that is the question. Byt čí nebyť to je otázka.
Citujeme dielo iného autora.
Takže tu do textu vložte novú citáciu.

Štýl AKÁ je to kniha, tu máte jej celý popis…………autor, názov diela, Anglicko, rok a vydava-teľ, to je všetko, čo vám bude treba
Autor Shakespeare, William
Názov The Tragedy of Hamlet
Rok 1992
Vydavateľ NY at Washington Square-Pocket

Keď vložíte citáciu, tak na samý koniec dokumentu vložte novú stranu pre bibliografiu. Vložte tam bibliografiu, budete tam mať len jednu knihu od Shakespeare, ale to nevadí dôležité je,
že si vyskúšate ako to funguje.

Ako vidíte v texte, tak Word nám rozdeľuje niektoré texty na konci riadkov pomlčkami. Vypnite toto rozdeľovanie slov.

Tu je zoznam výhod a nevýhod študovania na vysokej škole, rozdeľte tento zoznam do dvoch stĺpcov. Dajte si však pozor, Word vám rozdelí stĺpce presne na polovicu, a keďže je zoznam výhod väčší, ako zoznam nevýhod, niektoré výhody budete mať v druhom stĺpci. Musíte to obísť jednou malú fintou tak, aby ste mali v jednom stĺpci výhody a v druhom nevýhody. Áno, viem, dá sa na to použiť aj tabuľka, ale ja chcem, aby ste na to použili klasické stĺpce.

Naspodu strany do stredu päty vložte číslo aktuálnej strany, s pomlčkami pred a za číslom.

Tento text konvertujte na obyčajnú tabuľku. Jednotlivé údaje sú od seba oddelené bodkočiarkami. Naformátujte túto tabuľku štýlmi tak, aby sme mali odlíšený prvý stĺpec farebne a posledný stĺpec, kde máme jednotlivé súčty. To je úplné jedno aký štýl si zvolíte, zvoľte si taký, aký
sa vám páči najviac.

Ďalej tu máme nejaký text o koalách. Vložte na začiatok obrázok 11.1 obrazok.png. Zmeňte veľkosť obrázka tak, aby jeho šírka bola 7cm, konštantne so šírkou zmeňte aj výšku tak, aby nebol ten obrázok neproporcionálny. Text by mal začínať vedľa obrázka a bude pokračovať
naspodu pod obrázkom. To docielite, ak zmeníte zalomenie obrázka na pevno.
Pod obrázok vložte textové pole. A v strede textového pola napíšte Koala, aby sme mali malý popis pod obrázkom.

Do tohto textu vložte komentár. Vystrihnite si ten, čo je v zátvorke. Keď ho vložíte, skúste
ho vymazať.
Potom vložte obsah všetkých nadpisov na novú prázdnu stranu na začiatok vášho dokumentu.
V ďalšej úlohe musíte vložiť novú úvodnú stranu.
Vložte úvodnú stranu s názvom AUGUSTÍN, do abstraktu napíšte abstrakt.
Do názvu napíšte Test.
Ako podtitul dajte Toto je test.
Meno budete mať vyplnené.
Ak ste si správne nastavili bežný motív, tak takto nejako bude vyzerať vaša úvodná strana, samozejme meno budete mať svoje.

Ďalej, svoj nový dokument zašifrujte tak, aby sa nedal otvoriť, pokiaľ nepoznáte heslo..
Heslo si zvoľte sami. Následne ho odšifrujte.

A ako posledný krok, uložte svoj nový súbor na ploche s názvom hotovo.pdf ,takže musíte aj zmeniť typ súboru na pdfko.

To je všetko, možno sa to nezdá, ale budete mať dosť roboty. Ak si s niečím nebudete vedieť poradiť, nevadí, v nasledujúcej lekcii vám ukážem riešenie.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: