2.1 Otvorenie a Ukončenie WorduPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Opäť začneme od tých najzákladnejších vecí. V každom kurze ukazujem ako otvoriť a zatvoriť program. Ak ste už videli niektorí iný kurz, môžete túto kapitolu s čistým svedomím preskočiť. Vo Windows sedmičke kliknite dole na ponuku „Štart“ alebo môžete stlačiť klávesu „Štart“
na klávesnici, vedľa tlačidla “Control“ a otvorí sa ponuka „Štart“.

Tu máme v podstate dve možnosti. Môžeme začať písať Word. Napísal som W, a keďže
je vyhľadávanie automatické, stačí už len kliknúť na ikonku Wordu a Word sa nám otvorí.
Keď otvárate Word, vytvorí sa vám automaticky nový prázdny dokument, ktorý zatiaľ nie je uložený na disku. To však teraz nie je až také podstatné. Vpravo hore Word zavriem krížikom. Druhá možnosť, ako otvoriť Word je, že ho nájdete medzi programami, rozkliknem všetky programy, nájdem Microsoft Office a spustím.

No. Takže vieme, že týmto krížikom môžeme Word kedykoľvek zavrieť. Vedľa sú dve ďalšie ikonky. Mínusko nám minimalizuje okno dole na lištu. To môžete použiť, ak si potrebujete porobiť na chvíľu iné veci. Nemusíte Word zatvárať, len si ho minimalizujete a kedykoľvek
si ho môžete vrátiť späť. Inač minimalizovať sa dá okno, aj keď kliknete tu, dole, na ikonku Wordu. Schované okno, a znova ho máme späť.

Teraz mám okno natiahnuté na celú plochu môjho monitora, a týmto tlačidlom si ho môžem zmenšiť. Keď teraz prejdete myšou na kraje, zmení sa vám kurzor zo šípky na takúto dvojitú šípku, chytíte okraj a môžete si zmeniť veľkosť okna. Naspodku to funguje rovnako, alebo ak chytíte za roh, je to lepšie, pretože naraz môžete meniť aj šírku aj výšku okna. Ak chytíte myšou tento hôrny okraj, môžete si niekde toto okno presunúť. Ak ho presuniete na samý ľavý okraj monitora, tak sa natiahne na ľavú polovicu monitora. Podobne to funguje aj smerom doprava.
Ja si otvorím napríklad tento adresár z plochy. Môžem použiť aj klávesovú skratku, podržím tlačidlo „Štart“ a dám „Šípku vpravo“. Naspäť stačí opäť chytiť a potiahnuť niekam.
Alebo si označím okno, podržím „Štart“ a dám „Šípku vpravo“. „Štart a šípka hore“ mi okno maximalizuje a „Štart a šípka dole“ opäť zmenší. To isté môžem spraviť aj myšou, potiahnem okno nahor a opäť nadol.
Toľko k základnej práci s oknami.

Ak využívate Word veľmi často, môžete si ho pripnúť dole na lištu. Stačí kliknúť pravým tlačidlom a vybrať „Pripnúť“ telo programu na panel úloh. Keď zavriem Word, tak mi stále zostane na panely úloh, nemusím ho otvárať cez ponuku „Štart“, ale viem si ho otvoriť priamo
z tadeto. Ja mám na mojom paneli úloh pripnutý „Chrome“, čo je môj najobľúbenejší internetový prehliadač a v práci tam mám ešte aj Outlook, na čítanie emailov, pretože to robím dosť často. Pripnutie môžeme zrušiť kedykoľvek, klikneme pravým a vyberieme „Zrušiť pripnutie“.

  • belany frantisek 12.9. 2014

    Nejde mi otvoriť už 1. video: Tip č.1
    zobrazilo mi toto Error loading player:
    No playable sources found

    Odpovedať
Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: