2.3 Karta súborPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Prvá karta „Súbor“ je špeciálna, a teraz si vysvetlime, čo na nej nájdeme a ako sa ňou dá praco-vať. Keď sa prekliknete na kartu „Súbor“, zmení sa vám celé prostredie a máme tu niekoľko možností. Naspäť sa dostanete, ak sa prepnete na ktorúkoľvek inú kartu, alebo môžete stlačiť
aj klávesu „Escape“.

Tlačidlo „Uložiť“ slúži na uloženie dokumentu. Ak ste otvorili nejaký dokument a urobili v ňom zmeny, tieto zmeny musíte predtým, než zavrieť súbor, uložiť, inak budú stratené. Zmeny
sa uložia do súboru, ktorý máte otvorený. Ak máte otvorený nový prázdny zošit, Word sa vás spýta, kam chcete nový súbor uložiť. Vľavo si vyberiete priečinok, napríklad na plochu, tu zadáte názov súboru a môžete potvrdiť.
Uložiť sa dá aj pomocou klávesovej skratky „Ctrl a S“, ako Stano.
Ak by ste náhodou zabudli uložiť zmeny, nemusíte sa báť, Word je šikovný program.
Keď ho budete chcieť zatvoriť, vyskočí vám takéto okno: „uložiť – uloží zmeny“ a zavrie Word, „neuložiť – neuloží zmeny“ a zavrie Word a „zrušiť – neuloží zmeny“ a nezavrie Word.
Ja chcem tuto možnosť……….

Ďalej tu máme „Uložiť ako“. Rozdiel medzi „Uložiť“ a „Uložiť ako“ je v tom, že „Uložiť“ vám uloží zmeny do súboru, ktorý máte pravé otvorený a „Uložiť ako“ vám ponúkne na výber,
či chcete uložiť zmeny do súboru, ktorý máte otvorený alebo do nejakého iného súboru. Môžete opäť vybrať, kam súbor uložiť a aký bude mať názov.

Tlačidlo „Otvoriť“ slúži na otvorenie nového súboru. Musíte nájsť, ktorý súbor chcete otvoriť. Napríklad, tento súbor, ktorý mám na ploche. Súbory môžete, ale samozrejme, otvárať aj tak,
že na ne jednoducho dvakrát kliknete…..

Tlačidlo „Zavrieť“ slúži na zavretie dokumentu, ktorý máte pravé otvorený. Funguje presne ako tento krížik. Majú klávesovú skratku „Alt+F4“. Pozor – je rozdiel medzi týmito tlačidlami, ktoré zavrú dokument, na ktorom pravé pracujete. Ak máte otvorených viacero dokumentov, tak ostatné dokumenty zostanú naďalej otvorené. Toto tlačidlo však zavrie aj ostatné dokumenty.
Tých klávesových skratiek bude viac, ani ja ich úplné všetky nepoznám. Je dobre sa naučiť aspoň niektoré, veľmi to pomôže uľahčiť prácu.
V informáciách si môžete nastaviť dodatočný názov dokumentu, pridať nejaké pripomienky, zistiť veľkosť dokumentu, kedy bol vytvorený, kto je autor, autora môžete prepísať, ak chcete
a kto dokument naposledy upravoval.

V „Naposledy otvorených“ nájdete, ako názov napovedá, dokumenty, ktoré ste mali naposledy otvorené vo Worde. Ak hľadáte nejaký dokument, na ktorom ste nedávno pracovali a už neviete kam ste ho uložili, táto ponuka vám môže pomôcť, pretože pri súboroch vidíte aj cestu, kde daný súbor nájdete. Ak potrebujete, súbor si môžete pripnúť pripináčikom a budete ho mať vždy navrchu. Odopnutie funguje podobne.
Takže, tu je zoznam súborov a tu je zoznam priečinkov.

V ponuke „Nový“ môžeme vytvoriť nový dokument. To si ukážeme neskôr.
Tu budeme tlačiť dokumenty.
„Uložiť a odoslať“ nebudeme používať.
„Pomocník“ je užitočný, ak hľadáte nápovede.
„Možnosti“ budeme ukazovať na samý zaver, sú tam rôzne nastavenia Wordu.
A posledné je tlačidlo „Skončiť“, ktoré zavrie Word aj so všetkými dokumentmi, ktoré máte práve otvorené.

Karta „Súbor“ funguje približne rovnako v každom programe z balíka Office. Ja osobne ju využívam veľmi málo, pretože na uloženie sa dá použiť skratka „Control a S“, na „Uložiť ako“ klávesa F12, na „Otvorenie“ – „Control a O“, na „Otvorenie existujúceho súboru“ skratka „Control a O“ a na „Tlačenie“ skratka „Control a P“.
Je toho veľa, pokúste sa ich naučiť. Všetky klávesové skratky nájdete aj v priloženom cvičnom súbore.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: