3.1 Označovanie textuPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Označovať text budete vo Worde veľmi často. Preto som túto lekciu dal hneď na začiatok.
V podstate všetko vo Worde sa robí tak, že najprv označiť to, s čím chcete pracovať, napríklad text alebo obrázok, alebo nejaký objekt a potom s tým ďalej môžete pracovať, napríklad zmeniť farbu, zmeniť písmo a podobne.
Existuje množstvo spôsobov ako označovať, poviem úprimne, ani ja určite úplne všetky nepoznám. Nejdem vám ukazovať ani všetky tie, čo poznám, aby som vás neplietol, pretože niektoré sa ťažko pamätajú. Tie, čo vám ukážem, by vám však mali všetkým stačiť. Keď prejdete ponad text, môžete ťahať myšou a označí sa vám určitá časť textu. Označovať takto môžete písmena……….., slova,…………… vety,………….. celé odseky ……………. alebo aj celý text.

Keď kliknete na nejaké miesto v texte raz, prenesie sa vám tam kurzor. Ak potrebujete označiť slovo, stačí naň dvakrát kliknúť myšou. …. Keď kliknete trikrát, označí sa vám celý odsek,
1 pre miesto……. 2 pre cele slovo…….. 3 pre cely odsek….. 1…. 2….3…..

Keď podržíte „Control“ a kliknete raz, označí sa vám celá veta. Ak potrebujete označiť jeden celý riadok, pozor – nie vetu, ale riadok, prejdite myšou vľavo hneď vedľa textu, kurzor myši
sa otočí do opačnej strany a stačí raz kliknúť. ……………
Ak potrebujete viacej riadkov naraz stačí chytiť a potiahnuť………….
To by boli riadky.
Ak máte niečo označené, odznaciť si to môžete veľmi jednoducho, a to tak, že kliknete myšou niekde do textu. Označená časť sa vám odznačí a kurzor písania sa nastaví tam, kam ste klikli.

Ak potrebujete označiť časti, ktoré sú od seba oddelené, stačí, keď pri tom budete držať klávesu „Control“. Takže potrebujem označiť napríklad toto slovo, túto časť a tento celý paragraf. Nechcem predbiehať, ale teraz, keď mám text označený, môžeme napríklad na karte „Domov“ zmeniť písmo na červené týmto tlačidlom.
Na všetkom, čo som mal označené, sa zmenila farba textu. Alebo mohol by som zmeniť písmo alebo pozadie a podobne. Označovať budete proste vo Worde často.

Ak označujete dlhšiu časť dokumentu tak, že ťaháte myšou smerom nadol, môže sa vám ľahko stať, že prekĺznete tam, kam ste nechceli a musíte sa vracať. Možno jednoduchšie je nastaviť
si kurzor na začiatok, prescrolovať kolieskom myši nadol, podržím klávesu SHIFT a kliknem
na koniec toho, čo potrebujem označiť. Označí sa mi všetko medzi týmito dvoma bodmi.
Klávesu SHIFT veľmi radi používajú programátori.
Máme niekde kurzor, keď podržíte SHIFT, môžete sa šípkami na klávesnici presúvať inde a zároveň tým označujete text. Držím SHIFT……….šípka vpravo….. šípka vľavo…….šípka dole……a hore……………….
Označovať môžete aj v tvare štvorca, lepšie povedané štvoruholníka. Stačí podržať klávesu ALT a ťahať myšou. Toto sa využíva napríklad, ak chcete označiť celý stĺpec textu po kraji, aby ste zmenili farbu. Napríklad, ak robíte nejaký leták alebo grafiku. Iným spôsobom by ste takýto stĺpec nevedeli označiť.
Alebo ak chcete v strede textu vytvoriť obdĺžnik a zmeniť nejaké vlastnosti.
Ak potrebujete označiť celý text v dokumente, asi najlepšie je použiť klávesovú skratku „Control a A“. Kdekoľvek v texte sa nachádzate, „Control A“ označí všetko a môžete zmeniť napríklad veľkosť písma v celom dokumente. To sa však naučíme neskôr.

Cely dokument sa dá označiť ešte aj na karte „Domov“, tu…, na samom konci tlačidlo „Vybrať“
a „Vybrať všetko“.
Možno ste si všimli, že kurzor myši sa zmenil zo šípky na paličku, pokiaľ sa myš nachádza na strane. Keď vyberieme, že chceme vybrať objekty, kurzor zostane stále ako šípka, to slúži na vyberanie obrázkov, screenshotov, clipartov, grafov a ďalších objektov, ktoré môžete mať
na strane.
Napríklad tento obrázok sa nachádza na pozadí, čiže za textom, klasicky by sa mi teda tento obrázok nedal označiť, pretože myš by mi označovala samotný text. Mám však zvolené vyberanie objektov, takže si obrázok môžem označiť…… vysvietil sa mi. Teraz však už nejde označovať text, takže nezabudnite si to vypnúť, môžete opäť kliknúť na „Vybrať objekty“ alebo môžete stlačiť klávesu „Escape“, tá vás vráti opäť do normálneho režimu.

Vybrať môžete aj text s podobným formátovaním. Opäť veľmi jednoducho. Chcem označiť všetok takýto červený text v dokumente, nastavím si kurzor niekde do stredu a zvolím možnosť „Vybrať text s podobným formátovaním“. Označí sa mi červený text a môžem zmeniť farbu, napríklad na zelenú, ak by som to potreboval.

To by bolo k označovaniu asi všetko. Bolo toho naozaj veľa, je dosť možné, že ste si všetko
na prvýkrát nezapamätali. Najlepšie sa označovanie naučíte, keď si to budete sami skúšať
a využívať v praxi. Po čase sa skúste vrátiť ku tejto kapitole a osviežte si, čo ste pozabúdali
a pomaličky sa stanete guru v označovaní. Označovanie sa dá využiť nielen vo Worde, ale veľmi podobne to funguje aj v PowerPoint, Outlook, Excel alebo aj iných rozličných programoch.
Aj keď sa vám táto kapitola nemusí zdať teraz ako veľmi podstatná, až neskôr v ďalších kapitolách uvidíte, aká veľká sila je v správnom označovaní.

  • Peter Adámek 16.11. 2013

    Takéto polopatické vysvetlovanie je super.

    Odpovedať
Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: