3.2 Pohybovanie sa v textePrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Za sebou máme možno trošičku náročnejšiu kapitolu, pretože tam bolo hodne nových vecí
na zapamätanie. Nasledujúce dve kapitoly budú z tohto hľadiska veľmi podobné, tak dávajte dobrý pozor, pretože sa ideme naučiť ako sa pohybovať v texte a ako písať nový text alebo mazať text. Všetko sú to najzákladnejšie veci Wordu, ktoré budete neustále dookola robiť. Viete, vkla-danie ilustrácií do dokumentov je super, vedieť pracovať s tabuľkami, nastavovať okraje a ostatné oku lahodiace veci sú perfektné a určite sa to hneď chcete naučiť ovládať. Sú to však všetko veci, ktoré budete robiť raz za čas. Po celý čas však budete písať, mazať, upravovať
a pracovať s textom. Poďme si ukázať ako to funguje.

Ako prvé si ukážme ako sa v texte pohybovať. Keď prejdete myšou ponad text, zmení sa vám kurzor na paličku, keď niekam do textu kliknete, zostane tam blikajúca palička, to značí že tam môžete písať text. Napríklad, sem potrebujeme dopísať nejaký text, kliknem myšou a dopíšem napríklad novú vetu. Po texte sa môžem pohybovať aj klávesnicou. Šípkami klávesnice, hore……., dole,……, vľavo…….alebo vpravo. Niekedy, najmä, keď máte veľa textu, je to dosť pomalé, takže opäť máme aj pár klávesových skratiek. Keď podržíte klávesu „Control“, tak šípkami vľavo a vpravo sa môžete presúvať po celých slovách, takže je to o hodne rýchlejšie. Podržím „Control“ a stlačím šípku vľavo niekoľkokrát. Podobne funguje aj „Šípka a Control vpravo“.
Tieto bloky textov sa vo Worde nazývajú odseky, alebo niekedy aj paragrafy, naučíme sa s nimi pracovať neskôr. Teraz vám však chcem ukázať, ako sa dá medzi nimi rýchlo presúvať. Opäť podržím klávesu „Control“, a šípka hore ma presunie na začiatok paragrafu, ďalšia šípka hore ma presunie na začiatok predchádzajúceho paragrafu. „Control a šípka dole“, stále držím „Control a šípka dole“, až sa dostanem na samý koniec.
Dobre to by sme mali.

Hocikde v texte sa nachádzate, klávesou „Home“ sa dostanete na začiatok riadku………….
a klávesou „End“ sa dostanete na koniec riadku. Ak sa potrebujete dostať na samý začiatok celého dokumentu, tak podržte „Control“ a stlačte „Home“. Podobne „Control“ a klávesa „End“ vás presunie na koniec dokument. Možno ste si už všimli, že klávesa „Control“ častokrát funguje ako taký znásobovač toho, čo robíte. Šípkami sa presúvate v texte po písmenách, veľmi pomaly. Keď však podržíte „Control“, posúvate sa šípkami po celých slovách alebo odsekoch. „End“ a „Home“ vás presunie na začiatok alebo koniec riadku. Keď však podržíte klávesu „Control“, tak „Home“ vás presunie na začiatok celého dokumentu a „End“ na samý koniec.
To je len taká mala pomôcka, možno sa vám to takto bude lepšie pamätať.

Na posúvanie v texte, alebo aj na pohodlné čítanie dlhého textu, môžete použiť klávesy „PageUp“ a „PageDown“.
„PageDown“ vás presunie smerom nadol o jednu celú stranu, ktorú vidíte. Takže, tá časť dokumentu, ktorá sa nachádza hneď pod týmto riadkom, sa zobrazí hore ako prvá. Podobne „PageUp“ vás presunie smerom nahor. „PageUp“ a „PageDown“ sa používajú napríklad na čítanie textu. Dočítate celú stranu, stlačíte „PageDown“ a môžete pokračovať v čítaní navrchu strany.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: