3.4 Kopírovanie, vystrihovanie a prilepovaniePrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Ak vám dal šéf za úlohu spraviť nejaký dlhý text, alebo ste študent a musíte spraviť, čo najrýchlejšie domácu úlohu, aby ste mohli ísť s kamošmi na pivo, tak zbystrite, prosím, pozor-nosť. Ideme sa práve naučiť, ako sa kopírujú texty.
Kopírovať texty môžete z rôznych zdrojov, napríklad z iných textových súborov, z web stránok,
z prezentácií, alebo aj v rámci jedného wordovského dokumentu. Postup pri kopírovaní je veľmi jednoduchý. Najprv musíme povedať Wordu, čo chceme kopírovať, tak, že to označíme (vidíte opäť sme pri označovaní, ja som vám vravel, že dávajte pozor, lebo je to dôležité). Takže najprv označíme text, potom Wordu povieme, aby ho skopíroval do pamäte, potom označíme kurzorom, kde sa má text vložiť a vložíme ho tam.

Máme dva odseky textu, označím si prvý myšou. Na karte „Domov“ je prvá skupina tlačidiel,
tá sa nazýva „Schránka“, tu nájdeme všetky potrebné tlačidlá. Označený text si necháme skopírovať. Označíme, kam sa má daný text vložiť. A vložíme ho tlačidlom prilepiť. Teraz klikajte na túto vrchnú časť, nie na spodnú, pretože tam sú ešte niektoré iné možnosti.
Text sa nám vložil aj s formátovaním, takže ma iný typ písma, a aj farba písma tu zostala zachovaná.
Ak však potrebujeme zrušiť formátovanie, aby sa nám text opticky hodil s touto časťou textu, tak po prilepení tu zostane takáto ponuka, na ktorej sú možnosti prilepovania.
Prvou možnosťou je ponechať formátovanie zdroja, ktoré štandardne Word používa.
To znamená, že také formátovanie, aké mal zdrojový text, bude mať aj vložený text. Môžeme však použiť aj zlúčenie formátovania. Máme dynamicky náhľad, takže vidíme ako sa text zmení, keď použijeme toto. Použije sa rovnaké formátovanie, aké mal tento text. Je tu ešte aj posledná možnosť, ponechať len text. Tú môžeme použiť, ak ste skopírovali text, kde boli ešte aj nejaké iné objekty, ako napríklad graf alebo obrázok a podobne, a chcete vložiť len text a vynechať všetko ostatné.
Skopírovaný text máme stále uložený v pamäti a znova ho môžeme prilepiť. Priamo tu máme všetky tri možnosti, takže, keď použijete toto tlačidlo, je to vlastne to isté, ako táto možnosť, alebo druhá možnosť, ak chceme vymazať formátovanie a tretia možnosť, ak chcem vkladať
len samotný text.
Text môžeme aj vystrihnúť. Rozdiel medzi kopírovaním a vystrihovaním je, že pri vystrihnutí
sa pôvodný text zmaže. Označím si odsek, dám vystrihnúť, označím kam ho chcem vložiť a prilepím ho. Vystrihovaním teda text akoby presúvate. Kopírovaním vytvárate duplicitný text.
Na vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie sa dajú použiť aj klávesové skratky. „Control C“ kopírovanie, „Control V“ prilepovanie alebo „Control X“ vystrihovanie.
Označím text „Control C“, skopírujem, označím, kam chcem vložiť a „Control V“ prilepím.
Ak by som chcel text vystrihovať, tak postup je úplné rovnaký, len namiesto „Control C“ použijem „Control X“……………….
Čo však Word a aj iné programy z balíka Office ešte majú, a možno ste to nevedeli, je takzvaná „Schránka“.

Preskočme na druhú stranu. Tu máme taký krátky dotazník, kde vypĺňame údaje o tom,
na čo máme alebo nemáme alergiu. Vyplňovať by sme mali tieto tri odpovede:

1. Áno, čestne prehlasujem, že na danú položku mám alergiu.
2. Nie, čestne prehlasujem, že na danú položku nemám alergiu.
3. Neviem. Prehlasujem, že neviem či mám na danú položku alergiu.

Bolo by trošku ťažkopádne si zakaždým kopírovať odpoveď. A preto použijeme „Schránku“.
Všetko, čo ste si skopírovali alebo vystrihli, máte totižto uložené v “Schránke“ a môžete
to použiť, pokým Word nevypnete. Týmto tlačidlom si otvoríte „Schránku“. Najprv si vymažem všetky položky, ktoré mám v schránke, aby sa mi vyčistila. Teraz si označím prvú možnú odpoveď, nebudem kopírovať, ale rovno ju môžem vystrihnúť…….

Druhá možnosť……….vystrihnem si ju pomocou „Control X“.
A posledná možnosť……tiež vystrihnem pomocou „Control X“.

V schránke mám teraz tri veci, ktoré som si vystrihol, ale funguje to podobne, aj keby ste si ich tam kopírovali. A môžem postupne prechádzať.
Áno, na ambrózie mám alergiu, na slnko mám alergiu, na toto nemám alergiu. Na psy a mačky neviem, či mám alergiu. Na toto nemám. Nemám, nemám, mám.
Chápete asi pointu. Ak by som chcel, tak všetky položky môžem prilepiť pomocou tohto tlačidla a zo schránky si ich môžem vymazať po jednej……………. alebo aj všetky naraz.

V mnohých textových a aj iných programoch funguje kopírovanie, vystrihovanie a vkladanie podobne. Všade zvyčajne platia tie isté klávesové skratky „Control C“, „Control X“ a „Control V“. Väčšina programov však vie naraz kopírovať, alebo vystrihnúť len jeden objekt alebo text. Word má však navyše ešte aj schránku, do ktorej si môže uložiť viacej veci.

  • laura sebok 17.6. 2015

    je too kool jak kocka ladu

    Odpovedať
Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: