3.8 Hľadanie a nahradzovanie textuPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Hľadanie a nahradzovanie textov nájdete na karte „Domov“, úplne vpravo. Hľadanie nám pomôže nájsť určitý text a nahradzovanie ho nielen nájde, ale ho aj nahradí za niečo iné.

Mám otvorený tento súbor a ako prvé budem hľadať napríklad text Ja. Hľadať sa dá dvoma spôsobmi, keď kliknem na hľadať, otvorí sa mi tento panel navigácie. Hľadať môžem jednotlivé texty v celom dokumente, hľadať môžem strany, na ktorých sa text nachádza a hľadať môžem aj v nadpisoch, nadpisy sa naučíme neskôr, keď si budeme hovoriť o štýloch. Zadal som Ja a tu mám všetky nájdené výsledky. Môžem sa nimi presúvať pomocou týchto Slidiek ……alebo aj priamo tu.
Toto vyhľadávanie je veľmi základné, používajte ho, ak potrebujete len rýchlo nájsť nejaký text. Na otvorenie tohto navigačného panela môžete použiť aj klávesovú skratku „Control F“. Pomocou „Control F“ môžete vyhľadávať aj v iných programoch balíka Office, ale aj na web-stránkach vo všetkých bežných internetových prehliadačoch.
Vyhľadávať môžeme aj s rozšírenými možnosťami. Rozkliknem si šípku a dám „Rozšírené vyhľadávanie“. Ak si dobre pamätáte, toto okno sme využívali, keď sme hľadali záložky. Teraz sa však prepneme na kartu „Hľadať“, kde máme predvyplnený text, ktorý sme hľadali ešte na navigačnom paneli. Tu máme však ďaleko viac možností. Môžeme pri vyhľadávaní rozlišovať malé a veľké písmená. Takže, toto nám nájde úplné odlišné výsledky ako toto. Môžeme hľadať iba celé slová. Napríklad, hľadám slovo Ja a nechcem, aby mi vyhľadávanie našlo aj iné slová,
v ktorých sa nachádza text Ja, ako napríklad Janka. Týmto tlačidlom sa presúvame vo výsled-koch, keď sa dostaneme na koniec, Word sa spýta, či sa má vrátiť a vyhľadávať opäť od začiatku.
Vyhľadávat môžeme aj texty s určitým formátom, ako napríklad červené texty alebo všetky texty napísané tučným písmom a podobne. Vyhľadávať môžeme aj špeciálne znaky, ale toto si ukážeme v nahradzovaní. Hľadať a nahradzovať sú dve veľmi podobné veci, ako môžte vidieť, jediný základný rozdiel je, že v nahradzovaní nám pribudne táto kolónka, čím chceme nájdený text nahradiť.
Do nahradzovania sa môžeme dostať aj priamo stadeto. A poďme si vyskúšať, ako to funguje. Povedzme, že by som si zmenil názov svojej firmy Inde s.r.o. na Office2010 s.r.o. Potrebujem teda hľadať inde s.r.o. a zmeniť tento text na Office2010 s.r.o. Stále môžem využívať funkciu vyhľadávania týmto tlačidlom, ale teraz tu mám navyše aj nahradiť, ktoré mi zmení tento text na tento ……..a takto by som mohol po jednom postupovať. Alebo, ak som si istý, môžem naraz nahradiť toto za toto v celom texte. Word mi už len oznámi, koľko zmien vykonal. Ak som náhodou spravil nejakú chybu, pamätajte, že sa vždy môžete vrátiť nazad, týmto tlačidlom, to sme sa už naučili „Vymazať texty“.
Nemusím však vyhľadávať a nahradzovať samotné texty. Vyhľadávať a nahradzovať môžem aj formátovanie a špeciálne znaky. Naučíme sa to až neskôr, tak nechcem veľmi predbiehať, môžeme si však ukázať, ako to v skratke funguje.

Vyhľadávať a nahradzovať môžeme aj špeciálne znaky…..máte na výber veľa možností. Napríklad, máme takýto text a chcem ho zhustiť a potrebujeme vymazať všetky tieto paragrafy, aby sa spojili texty do celku. Môžem dať vyhľadať znak odseku, odsek má znak takéhoto paragrafu, ale normálne nie je viditeľný. A nahradíme ho jednu medzerou, pretože tu nám napríklad končí veta a táto druhá veta by bola priamo nalepená na prvej, chceme ich od seba oddeliť medzerou. „Nahradiť všetky“….. a máme súvislý text.

Vyhľadávať môžeme časti s určitým formátovaním, podľa typu písma, odseku, tabulátorov, nastaveného jazyka. Ukážeme si napríklad písmo. …….budem hľadať červené písmo.
Tu to môžeme vidieť, táto kolónka je prázdna, ale vyhľadávam červené písmo a nahradíme ho………..modrým písmom. Všimnite si v texte červené písmo. Teraz dám „Nahradiť všetky“
a zmení sa na modré. Nahradzovať môžem napríklad veľké písmo menším písmom alebo tučné písmo normálnym alebo kurzívou a podobne. Nemusím ručne v celom texte vyhľadávať písmo
s určitou charakteristikou alebo textom, ale tu to môžem spraviť hromadne a automaticky.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: