3.9 Zmena veľkosti písmenPrepis textu videa (pre ľudí s poruchou sluchu)

Máme takýto text, napríklad od šéfa, ktorý nevie používať „CapsLock“ a preto píše stále veľkými písmenami a potrebujeme ho zmeniť na malé písmena. Bez Wordu by to bola otrasná robota. Otvorili by ste si tento dokument a zároveň by ste si otvorili druhý prázdny dokument a mohli
by ste všetko pekne ručne prepisovať.
Vy ste, ale šikovní ľudia, pretože ste sa rozhodli naučiť Word a ako už asi aj tušíte, Word to bude vedieť opraviť cele za vás.
Označíme si myšou alebo trojklikom celý paragraf. A na karte „Domov“, pomocou týchto dvoch písmen, môžeme, ako napovedá, hovorí zmeniť veľkosť písma. Veľké, na začiatkoch viet, zmení vety tak, že každé prvé písmeno vety bude napísané veľkým písmenom. Ďalej máme všetky písmena malé, všetky písmena veľké, to máme teraz. Všetky slová začínajú veľkým písmom.
A ešte môžeme zameniť malé písmena na veľké. Toto vám príde vhod, ak napríklad budete písať text so zapnutým „CapsLockom“ a až neskôr si uvedomíte, že píšete všetky malé písmená veľkými a veľké písmená malými. Takže môžeme zvoliť, napríklad prvú možnosť, a celý text
sa nám pekne zmenil.

Ešte tu máme jeden problém. Nadpisy sú písané klasicky, ako vety, my však chceme zdôrazniť ich význam, aby vynikli a chceme, aby všetky slová začínali veľkým písmenom. Môžeme
to robiť samozrejme po jednom nadpise. My sme už, ale takí múdri, že si vieme pomôcť
a označiť všetky nadpisy. Kliknem na niektorý nadpis a dám vybrať text s podobným formáto-vaním. Teraz mám označené všetky nadpisy v texte a stačí mi už len zmeniť túto možnosť
na „Slová začínať veľkým písmenom“. Každé slovo teraz začína veľkým písmenom.

Tak to by bolo všetko, toto bola veľmi jednoduchá, ale zároveň veľmi užitočná kapitolka.
V jednoduchosti je krása a zmena veľkosti písmen vám môže prísť niekedy vhod.

Meno a priezvisko*:

Email*:

Tvoj príspevok*: